Loading image

Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Buro van Amstel, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55449778, inzake de website www.burovanamstel.nl.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Buro van Amstel via de website.

Buro van Amstel respecteert de privacy van klanten en gebruikers van de website. De persoonlijke informatie die je ons verschaft, wordt met zorg en vertrouwelijk behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Buro van Amstel. Buro van Amstel is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites, die eventueel via een link op onze website bereikbaar zijn.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen voor de diensten van Buro van Amstel, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Buro van Amstel en gebruikt om onze diensten aan jou te kunnen leveren.

Deze persoonsgegevens kunnen ook door Buro van Amstel worden gebruikt om je te informeren over de diensten van Buro van Amstel. Jouw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van mails te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Buro van Amstel. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij Buro van Amstel daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Buro van Amstel.

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je direct contact opnemen met Dennis van Amstel via dennis@burovanamstel.nl of 072 85 00 930. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kun je je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Buro van Amstel bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Buro van Amstel.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.